Dzięki przekrojom przewodów dużo mniejszym niż dla systemu 24V oraz zaawansowanym technologicznie napędom i centralom
koszt całego systemu oddymiania na 48V jest znacząco niższy niż tradycyjnych rozwiązań.
To pierwsze i jedyne takie rozwiązanie na rynku!

Koszt całego systemu oddymiania 48V jest znacząco niższy niż koszt standardowego systemu oddymiania 24V, czy nawet systemu oddymiania 230V, a w niektórych przypadkach jest niewiele wyższy niż koszt pneumatycznego systemu oddymiania. Ma to szczególne znaczenie dla inwestora, dla którego istotne są nie tylko koszty inwestycji, ale także późniejszego serwisowania i utrzymania budynku.

System oddymiania MSD48 to innowacyjny, prekursorski system oddymiania, który dzięki zasilaniu napędów na 48V pozwala na ograniczenie okablowania w stosunku do standardowego systemu oddymiania na 24V, a zastosowane napędy na 48V charakteryzują się mniejszym poborem prądu. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne oszczędności i maksymalną ekonomię wykonania kompletnego systemu oddymiania.

Nowość na rynku polskim. System oddymiania posiada niezbędne dopuszczenia CNBOP.

Charakterystyka systemów oddymiania 48V:

 • mniejsze przekroje przewodów niż dla systemu 24V;
 • dużo mniejsze spadki napięć;
 • 48V klasyfikowane jeszcze jako napięcie bezpieczne;
 • centrale posiadają elegancki design i kompaktową obudowę;
 • na przednim panelu centrali sygnalizacja LED identyfikująca działanie systemu/alarmy/uszkodzenia;
 • w opcji możliwość zamontowania na panelu przednim centrali przycisku oddymiania i/lub wentylacji;
 • 12 lub 13 przełączników DIP do konfiguracji;
 • centrale oddymiania zgodne z normą EN 12101-10;
 • zasilanie awaryjne min 72h (centrale w komplecie z akumulatorami);
 • pamięć awarii w centrali;
 • możliwość podłączenia automatyki pogodowej, w tym sterowania na pilota;
 • standardowo wbudowane wyjścia bezpotencjałowe dla alarmu i uszkodzenia;
 • w standardzie możliwość podłączenia i konfiguracji central oddymiania.

Szerokie możliwości zastosowań

Systemy oddymiania 48V w szczególności sprawdzają się w obiektach wielkokubaturowych oraz wszędzie tam, gdzie występują długie trasy kablowe. Do takich przykładowych obiektów należą m.in: 

 • hale magazynowo-produkcyjne,
 • centra logistyczne,
 • centra handlowe,
 • dworce kolejowe,
 • obiekty sportowe.

Porównanie standardowych systemów oddymiania i systemów 48V

Standardowy system oddymiania 24V       

 Do tej pory zaprojektowanie dużych i ciężkich klap dymowych wymagało zastosowania napędów
elektrycznych o zwiększonej mocy, często kilku siłowników zsynchronizowanych ze sobą z dodatkową opcją przyspieszenia pracy, aby sprawnie i w czasie 60 sekund otworzyć klapę.

Taki napęd lub zespół napędów charakteryzuje się często wysokim natężeniem dochodzącym często do 5A, a przy dużych klapach nierzadko nawet 10A. Wymaga to zastosowania kilku lub kilkunastu dużych central oddymiania.

W porównaniu do pneumatycznego systemu oddymiania, głównie z powodu ograniczonych możliwości siłowników 24V, jak i znaczących kosztów okablowania, elektryczne systemy oddymiania 24V są dużo większą inwestycją.                          

Innowacyjny system oddymiania 48V                                             

- zmienia standardy w projektowaniu systemów oddymiania   

Korzyści z zastosowania systemów otwierania do klap dymowych SA POWER 48V :

- o połowę mniejszy amperaż napędów 48V,

- cena napędów 48V jest nie większa niż napędów 24V i mniejsza niż napędów 230V,

- gotowe rozwiązanie dla każdego rozmiaru klapy (dobrane pod kątem jej wielkości i ciężaru),

- możliwość zastosowania klap akrylowych lub poliwęglanowych kilku czołowych producentów klap dymowych,

- szeroki wybór sposobów montażu pozwala na zastosowanie w istniejących klapach przy modernizacji istniejących systemów oddymiania (wymagana konsultacja z rzeczoznawcą ppoż. i ewentualnie uzyskanie dopuszczenia jednostkowego),

- napędy SA 48V w standardzie charakteryzują się siłą 5.000N oraz przyspieszonym czasem otwierania, co daje gwarancję otwarcia klapy w wymaganym przepisami czasie 60 sekund,

- w porównaniu do systemów pneumatycznych bardzo niskie koszty serwisu.

 - mniejsza ilość sterujących central oddymiania w obiekcie znacząco przekłada się na obniżenie kosztów,

- europejski produkt,

- bezpieczeństwo i mniejszy koszt inwestycji.

Typy produktów:

 • centrale oddymiania MSV 48V;
 • przyciski oddymiania, czujki pożarowe (lub podłączenie do systemu SSP), automatyka pogodowa;
 • akrylowe lub poliwęglanowe klapy dymowe wraz z system otwierania do klap (napędy 48V).

Firma DENEB SYSTEM wspiera projektantów już na etapie przygotowywania koncepcji systemu oddymiania w budynku i opracowuje obliczenia okablowania dla systemów 48V.