Klatka schodowa jest najmniejszym i jednocześnie najczęściej występującym miejscem zastosowania systemów oddymiania. Jak dobrać elementy systemu, żeby było zgodnie z przepisami i jednocześnie najbardziej ekonomicznie cenowo?

System oddymiania jest jednym z kluczowych systemów ochrony życia ludzkiego w przypadku pożaru. Pozwala na bezpieczną ewakuację osób z zagrożonego budynku dzięki usuwaniu z dróg ewakuacyjnych dymu, ciepła i trujących gazów. Wg badań to nie ogień bezpośrednio jest najczęstszą przyczyną zgonów w czasie pożaru, a właśnie dym i gazy. Dodatkowo systemy wyciągowe dymu obniżają temperaturę budynku i jego konstrukcji, chroniąc mienie.

Zasada działania systemu oddymiania

Podczas pożaru, po otrzymaniu sygnału alarmu z czujek pożarowych lub ręcznego przycisku oddymiania, centrala oddymiania uruchamia klapy dymowe lub okna oddymiające, dzięki którym trujące gazy i dymy wydostają się z budynku na zewnątrz umożliwiając sprawną i bezpieczną ewakuację.

Aby system działał efektywnie, w budynku należy przewidzieć napowietrzanie, dzięki któremu wyzwalamy efekt komina i naturalnego ciągu grawitacyjnego.

Dodatkowo system można wykorzystać do codziennego przewietrzania.

 

Elementy systemu oddymiania

  • odpowiednio dobrane klapy dymowe (wyposażone w napędy elektryczne 24V/48V) lub certyfikowane okna oddymiające (wyposażone w napędy elektryczne 24V),
  • okna napowietrzające lub drzwi napowietrzające wyposażone w napędy 24V,
  • centrale sterujące z akumulatorami gwarantującymi podtrzymanie zasilania przez 72h,
  • ręczne przyciski oddymiania z sygnalizacją diodową o stanie systemu, opcjonalnie z przyciskiem resetowania alarmu i buczkiem,
  • czujki pożarowe (optyczne czujki dymu) lub podłączenie do systemu SSP,
  • opcjonalnie automatyka pogodowa, m.in. czujniki pogodowe, przyciski przewietrzania PP, piloty do przewietrzania.