Wyłazy dachowe o odporności ogniowej EI

Wyłazy dachowe o odporności ogniowej.

Wyłazy dachowe o odporności ogniowej EI przeznaczone są do montażu na dachach płaskich, krytych materiałami powłokowymi typu papy termozgrzewalne, membrany PCV i EPDM itp.

 

Wyłazy mogą być montowane:

− do podłoża na poziomie pokrycia dachowego

- z podstawą wysokości 15 cm − do podłoża na poziomie pokrycia dachowego

– z podstawą o wys. 15 cm + max. 40 cm

− na obudowie otworu wyłazowego wyniesionego ponad poziom połaci dachowej

– z postawą wysokości 8 cm lub 15 cm

− na poziomie konstrukcji dachu (pod warstwą izolacji termicznej)

– z postawą o wysokości 15 cm + grubość w-wy izolacji termicznej (max. 40 cm)

− na podkonstrukcji (np. wymianie w konstrukcjach stalowych i drewnianych)ci ogniowej.

 

Budowa wyłazów o odporności ogniowej składa się z:

A – podstawy izolowanej termicznie

B – dwuelementowej ościeżnicy z wkładką termiczną

C – skrzydła izolowanego termicznie

D – elementów wspomagania otwarcia skrzydła wyłazu oraz blokady położenia otwarcia.

 

A – PODSTAWA - umożliwia mocowanie wyłazu do konstrukcji budowlanej oraz wykonanie prawidłowej hydroizolacji wyłazu poprzez wyprowadzenie materiału pokryciowego połaci dachowej na płaszczyzny boczne podstawy. Budowa: • płyta dwuścienna z blachy stalowej z powłoką alucynkową z rdzeniem izolacji termicznej. Ukształtowanie płyty po stronie wewnętrznej – pionowe, po stronie zewnętrznej z pochyleniem g wykluczającym odchylanie się materiału hydroizolacji do podłoża np. wskutek nagrzania się • w części przylegającej do podłoża ukształtowany jest obwodowy kołnierz zewnętrzny lub wewnętrzny (dot. mont. na wymianie -alt.) z otworami do mocowania podstawy • do części górnej przykręcany jest element ościeżnicowy wysokości 2 cm (

B - OŚCIEŻNICA - mocowana do podstawy (A) za pomocą wkrętów M6 – zakrywa zakończenie materiału pokryciowego i zabezpiecza je kapinosem. Jest elementem mocowania zawiasów i przegubów sprężyn gazowych,. Budowa: elementy wykonane z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z przekładką termiczną. Ocynkowane ogniowo / ocynkowanej galwanicznie / malowanej proszkowo. Od spodu elementów założona jest uszczelka grubości 5 mm, zapewniająca właściwe uszczelnienie połączenia ościeżnicy z podstawą.

C - SKRZYDŁO - izolowane termicznie w całej objętości wysoko efektywnym materiałem izolacyjnym.Budowa: powłoki zewnętrzne wykonane są z blachy stalowej alucynkowej 185 lub powlekanej - oparte na szkielecie z kształtowników stalowych. Poszycie zewnętrzne wykonane jest z jednego elementu blachy, której krawędzie cięte w żadnym miejscu nie są eksponowane na korozyjne oddziaływanie środowiska. Płaszczyzna główna poszycia posiada wewnętrzne wzmocnienie zwiększające odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz odsadzenie o kształcie koła o średnicy 500 do 800 mm i wysokości 15 mm wydatnie zwiększające sztywność skrzydła, sprzyjające szybkiemu odprowadzeniu wody, zwiększające grubość warstwy izolacji termicznej. Rdzeń izolacji termicznej posiada grubość 65-75 mm lub 100 – 115 mm. Na całym obwodzie skrzydła ukształtowany jest kapinos wysokości 30 mm. Szczelność na przenikanie powietrza zapewniają dwa uszczelnienia obwodowe z komórkowego EPDM wkomponowane w przylgę. Spodnia płaszczyzna skrzydła wykonanaa z blachy alucynkowej 185 lub ocynkowanej blachy powlekanej poliestrem grub 0,5 mm, całkowicie odizolowanej termicznie od elementów zewnętrznych. Wyklucza to występowanie zawilgocenia na tym elemencie w normalych warunkach ekspoloatacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Elementami łączącymi skrzydło z ościeżnicą są dwa zawiasy jednoosiowe ze stali ocynkowanej grub. 4 mm o łatwo demontowalnych sworzniach oraz dwa siłowniki (sprężyny gazowe), z których każdy dysponuje wystarczająca siłą do utrzymania klapy w pozycji otwartej. Wyłaz zamykany jest ryglem klamkowym (lub obrotowym), umieszczonym w pochwycie. Użytkownik może dodatkowo zablokować otwarcie skrzydła kłódką, przewieszoną przez specjalnie do tego celu przeznaczony otwór w pochwycie.

D - Elementy wspomagania otwarcia skrzydła oraz blokady awaryjnego podarcia skrzydła (blokady APS) Sprężyny gazowe ułatwiają otwarcie skrzydła wyłazu przez zmniejszenie siły potrzebnej dla wykonania tej czynności. Pojedyncza sprężyna gazowa dysponuje wystarczającą siłą do utrzymania skrzydła w pozycji otwarcia. W sytuacji utraty sprawności sprężyn gazowych, których objawem jest nieutrzymywanie skrzydła w pozycji otwarcia - do czasu wymiany sprężyn na nowe - skrzydło w pozycji otwarcia należy zablokować przy pomocy blokady APS zamontowanej na sprężynie gazowej. Budowa: sprężyny gazowe z hydraulicznym tłumieniem końcowym + blokada APS

 

 
Symbol Wyłazy dachowe EI
Zastosowanie Stolarka Ppoż
Certyfikaty ITB

Formularz

SIEDZIBA WROCŁAW
tel. 71 750 66 20, 71 750 66 21, mobile: 797 77 50 22,
e-mail: biuro@deneb-system.pl 

Wsparcie techniczne:
tel. 71 750 66 20 wew. 20,  mobile: 510 838 726,
e-mail: wsparcie@deneb-system.pl

Wsparcie dla projektantów:
tel. 71 750 66 20 wew. 40,
e-mail: projekt@deneb-system.pl

Sprzedaż, warunki handlowe:
tel. 71 750 66 20 wew. 10,
e-mail: handlowy@deneb-system.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
 
e-mail: warszawa@deneb-system.pl