W nowo remontowanych klatkach schodowych w klienice we Wrocławiu zainstlowane są  nasze systemy oddymiania MSVM.