Nowy obiekt wyposarzony w nasze sytemy oddymiania z kapami dymowymi na 24V.  

Kompletny system oddymiania zawiera:

1. Centralę sterującą

2. Przyciski Oddymiania

3. Czujki Dymu

4. Przyciski Przewietrzania

5. Urządzenia Napoowoetrzające 

6. Okna Oddymiające