Na obiekcie  zostały uruchomione cztery 32A centrale oddymiania typu MSV

45 klap umieszczonych w pasmach świetlnych.

Centrale oddymiania skonfigurowane w dwie strefy pracujące w układzie sieci.

Taki układ ma dowolność konfiguracji w każdym momencie.