86 Klap dymowych dwuskrzydłowych - 172 Mechanizmy. 

Klapy dymowe wyposażone w system otwierania SA 48V zaledwie 2 A na skrzydło czyli 4A na klapie.

Przekroje przewodów na dłuższych odcinakach nie przekraczały 5mm2

13 Stref oddymiania i central oddymiania.