Systemy oddymiania 24V i  systemy odcięć ogniowych.