Kilkanaście klatek schodowcyh wyposarzoinych w okienne systemy oddymiania.

W nowo postałym obiekcie kilkaset metrów od zamku na Wawelu powstały apartamentowce.  

 system oddymiania Krakow 8