Hotel Zieleniec.

System oddymiania klatki schodowej z 2 oknami dachowymi.