Klapa dymowa i tylko 2-ie żyły do podłączenia mechanizmu do systemu oddymiania. 

Jeśli została już położona instalacja 2-żyłowa do zasilania klap oddymiających lub okien oddymiających to jedynym rozwiązaniem na rynku, aby nie ciągnąć nowego dodatkowego przewodu (trzeciej żyły), jest nasza puszka przyłączeniowa wyposażona w sterownik LIP. To rozwiązanie daje nam gwarancję monitorowania obwodu zasilania napędów. 

Nasze klapy oddymiające wyposażone są już w standardzie w puszkę przyłączeniową ze sterownikiem LIP.                

Nasze rozwiązanie doskonale sprawdza się przy znacznych odległościach pomiędzy klapą oddymiającą a centralą sterującą, ponieważ stwarza dodatkowe możliwości obniżenia kosztów wykonania instalacji poprzez zastosowanie przewodu tylko 2-żyłowego i braku konieczności montażu puszki przyłączeniowej przez wykonawcę instalacji systemu oddymiania

 Sterownik LIP 2