Budynek WETI jednym z najnowocześniejszych w Europie, pierwszym na gdańskiej Politechnice i w Polsce obiektem inteligentnym, czyli takim, w którym ogrzewaniem, oświetleniem, klimatyzacją, wentylacją steruje jeden  system zarządzania, zaprogramowany w centralnym komputerze budynku.

Nasz system oddymiania spełnił  wysokie kyeria. Klapa dymowa w tym obiekcie służy do codziennego wychodzenia na dach.