Jak powinna otwierać się klapa oddymiająca?

 

Poprzez zastosowanie unikatowego rozwiązania technicznego gwarantujemy otwarcie klap oddymiających w ciągu 60 sekund niezależnie od wielkości skrzydła klapy oddymiającej.        Nasz mechanizm nie posiada poniżej podstawy klapy wystających niebezpiecznych elementów oraz równomiernie rozkłada obciążenie na podstawę klapy oddymiającej i zapewnia stabilna pracę napędu. 

Dodatkowo nasze rozwiązanie dzięki zastosowaniu siłownika elektrycznego o sile wysuwu 5000N  sprawdza się w trudnych warunkach pogodowych właściwych dla naszej strefy klimatycznej tj. otwarcie kopułki klapy oddymiającej przy dużym obciążeniu śniegu jak również otwarcie i zamknięcie kopułki przy silnych porywach wiatru.  

Siłownik elektryczny wchodzący w skład systemu oddymiania mimo swojej dużej sile wysuwu posiada niewielki pobór prądu (nawet 1,25A) i tworzy dodatkową oszczędność dla wykonawcy instalacji systemu oddymiania poprzez użycie standardowych central oddymiania MSVM/SVM.

.