Trzymacze do drzwi i bram przeciwpożarowych stosuje się wszędzie tam, gdzie w razie pożaru zamknięte drzwi mają za zadanie wydzielić strefy pożarowe, ale na co dzień  powinny pozostać otwarte dla swobodnej komunikacji i przewozu towarów. To hotele, szpitale, biura, galerie handlowe, budynki wielorodzinne czy hale magazynowe.
Na co zwrócić uwagę kompletując system odcięć ogniowych?

W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref przeciwpożarowych lub podziału korytarzy ewakuacyjnych na krótsze odcinki. Najczęściej realizuje się te wymagania stosując drzwi lub bramy przeciwpożarowe o wymaganych parametrach. Jednak montując takie wydzielenia przeciwpożarowe pojawia się problem uciążliwości codziennej komunikacji. Aby temu zaradzić, stosuje się trzymacze elektromagnetyczne, które utrzymują drzwi lub bramy ppoż. w pozycji otwartej podczas normalnego trybu pracy, co pozwala na swobodny ruch osobowy i towarowy. W momencie wystąpienia alarmu pożarowego zwory są automatycznie zwalniane i drzwi samoczynnie się zamykają, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się dymu i ognia w budynku.

Z powodu swojego zastosowania i funkcji, które taki system musi spełniać, znany jest pod używanymi zamiennie nazwami: system zamknięć ogniowych, system odcięć ogniowych lub system blokad drzwi przeciwpożarowych.

 

W skład kompletnego systemu odcięć ogniowych wchodzą:

 • odpowiednio dobrane elektrotrzymacze (chwytaki do drzwi),
 • centrala sterująca,
 • czujki pożarowe lub podłączenie do systemu SSP, systemu oddymiania,
 • przyciski przerywające zwalniające drzwi,
 • opcjonalnie samozamykacze do drzwi (w zależności od parametrów drzwi),
 • opcjonalnie sygnalizatory, np. sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne.

 

Elektotrzymacze:

 • stosuje się do drzwi oraz bram przeciwpożarowych,
 • w trybie normalnym utrzymują drzwi w położeniu otwartym, co pozwala na swobodną komunikację i przewóz towarów,
 • w trybie alarmu następuje zamknięcie drzwi przeciwpożarowych, a tym samym w razie pożaru uniemożliwia to rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku,
 • zasilane są prądem 24V,
 • składają się z obudowanego magnesu oraz ze zwory, którą montuje się na bramie lub drzwiach przeciwpożarowych,
 • koniecznie powinny posiadać niezbędne, wymagane w systemach ppoż, aprobaty/certyfikaty (np. CPD zgodnie z normą EN1155).

Elektrotrzymacze posiadają różne siły przytrzymania oraz wiele sposobów montażu, co pozwala na dokładne ich dopasowanie do konkretnego typu drzwi. W szczególności wyróżniamy trzymacze ścienne, podłogowe i uniwersalne - najczęściej "łamane", przeznaczone do montażu zarówno podłogowego, jak i ściennego.

Dostępne na rynku chwytaki elektromagnetyczne różnych producentów charakteryzują się:

 • siłą trzymania: słabe 400N, najbardziej popularne 500N, silne 1000N i inne,
 • różnym amperażem,
 • różnym sposobem montażu.

 

Na co zwrócić uwagę przy doborze elektrotrzymaczy:

 • sposób montażu (ścienny, podłogowy/sufitowy),
 • ograniczenia w obiekcie wpływające na wielkość trzymacza (np. niewielka odległość drzwi od ściany może determinować zastosowania płytszej zwory,
 • wymagana siła trzymania, dostosowana do rodzaju i wielkości drzwi,
 • zastosowanie wytrzymałej obudowy trzymacza, co jest szczególnie ważne w obiektach publicznych,
 • dostępność różnych zwór płytkowych, w szczególności płytkiej lub regulowanej, która może być ustawiona o około 60 ° względem podstawy,
 • wbudowany przycisk zwalniający, który umożliwia ręczne zamknięcie drzwi w dowolnym momencie,
 • uniwersalność i łatwość w montażu, np. możliwość wprowadzenia przewodów zasilających, w zależności od miejsca doprowadzenia kabla zasilającego, od dołu lub z boku,
 • estetyczny wygląd,
 • opcjonalnie także wybór koloru obudowy (np. biała lub czarna).

 

Centrala sterująca

Najczęściej popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie osobnej centrali odcięć ogniowych, ale na małych klatkach schodowych, gdzie zastosowany jest system oddymiania, z powodzeniem można kilka elektrotrzymaczy podłączyć pod centralę oddymiania. Ważne w takim przypadku jest odpowiednie obliczenie obciążenia akumulatorów centrali, żeby zapewnić wymagane podtrzymanie centrali oddymiania przez 72h.

Centrala powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

Do wysterowania trzymaczy można stosować centralę odcięć ogniowych bez akumulatorów, ale wtedy w przypadku nawet chwilowego braku zasilania trzymacze są zwalniane i drzwi / bramy automatycznie się zamykają. Może to być wysoce kłopotliwe w magazynie i wszędzie tam, gdzie odbywa się intensywny ruch towarowy lub osobowy. Dla wygody użytkowników obiektu zalecamy zastosowanie centrali sterującej z akumulatorami.

 

Miejsce zastosowania systemów blokad drzwi ppoż:

 Eletrotrzymacze montuje się często w szpitalach, obiektach hotelowych, biurowych, galeriach handlowych, budynkach wielorodzinnych, halach magazynowych i in.

 • klatki schodowe
  Klatki schodowe stanowią wydzieloną strefę pożarową; podczas normalnego użytkowania budynku zastosowane drzwi przeciwpożarowe utrudniają swobodną komunikację i ruch osobowy. Zostosowane elektrotrzymacze utrzymują drzwi ppoż. w pozycji otwartej.

 •  długie korytarze,
  Podzielenie długich ciągów komunikacyjnych drzwiami i przegrodami, aby uzyskać wymagane dopuszczalne długości korytarzy, stanowi jednoczesnie utrudnienie w normalnej komunikacji. Bardzo często także ważna jest tu także koncepcja wystroju wnętrz. Dzięki zastosowaniu elektrotrzymaczy drzwi mogą zostać otwarte.

 •  garaże podziemne, hale magazynowe,
   Bardzo często różne strefy pożarowe wydzielone bramami przeciwpożarowymi wyposażonymi w elektrotrzymacze mogą zostać otwarte.

 

Zastosowanie elektrotrzymaczy stanowi  rozwiązanie problemu komunikacji 

oraz gwarancję bezpieczeństwa użytkowników

i spokojny sen projektanta i zarządcy.